[Book] Basic IELTS Listening (Pdf + CD)

Basic IELTS Listening

Listening Basic IELTS được sắp xếp thành năm bài học có chủ đề tập trung vào các vấn đề văn hóa và xã hội của cộng đồng nói tiếng Anh. Đặc biệt, một loạt các loại văn bản như thoại, tin tức, báo cáo, những câu chuyện, và cuộc đàm phán ngắn, cùng với nhiệm vụ thiết kế tốt được giới thiệu để tạo điều kiện kiểm tra thực tế một cách hiệu quả nhất.

Danh sách các từ mới và các ký hiệu phiên âm cũng được thêm vào ở mặt sau của cuốn sách giúp bạn không chỉ dễ dàng nhận ra các âm thanh trên các tập tin MP3 và để cải thiện cách phát âm của bạn tốt hơn. Sau khi hoàn thành cuốn sách Listening Basic IELTS, bạn sẽ có thể:

Làm tốt bài test Nghe IELTS,
Áp dụng mẹo và kỹ thuật hữu ích trong việc trả lời câu hỏi của bài thi IELTS,
Được chuẩn bị tốt cho việc tăng điểm số trong kỳ thi thực tế của bạn

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

[Book] ebook + CD : Click here