Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Bài mẫu cách viết IELTS Writing Task 2 dạng Two-part Question

Dạng bài Two-Part Question (hay còn gọi là Double Question) Trong IELTS Writing Task 2 khiến rất nhiều học viên IELTS chật vật với việc có quá nhiều ý tưởng cần trình bày, trong khi cách tổ chức cấu trúc essay phải thật gọn gàng và hợp lý. Bài viết này TailieuhoctiengAnh.net sẽ hướng dẫn bạn cách viết dạng bài Two – Part Question một cách hiệu quả và đạt band điểm cao nhất.

 

Hãy cùng phân tích đề bài mẫu dạng Two-part Question sau đây:

Nowadays governments are investing more in public transport such as buses and trains rather than in building new roads.

What are the reasons for this?

Is this a positive or negative development?

1. Làm rõ quan điểm

Đối với task này bạn cần thảo luận hai câu hỏi.

 • Câu đầu tiên, bạn được giao một tình huống và giải thích tại sao.
 • Câu thứ hai yêu cầu bạn đưa ra ý kiến cụ thể: đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đề bài đặt ra. Điều này rất quan trọng cho phần tính điểm Task Response. Nếu bạn không chọn một quan điểm và support quan điểm đó một cách rõ ràng, bạn sẽ mất điểm.

Việc bạn chọn quan điểm nào không quan trọng và không có đúng/sai. Quan trọng là bạn chọn một bên và giải thích rõ ràng tại sao.

Bạn có thể chọn 1 trong 2 phương án sau đây:

 • Agree: Nếu bạn đồng ý rằng việc chính phủ chi nhiều tiền hơn cho phương tiện công cộng là một sự phát triển tích cực, bạn cần giải thích tại sao bạn nghĩ đó là điều tốt.
 • Disagree: Nếu bạn cho rằng việc chính phủ chi tiền nhiều hơn cho phương tiện công cộng là tiêu cực, bạn cần giải thích tại sao bạn nghĩ đó là điều không tốt.

2. Cấu trúc viết bài Two – Part Question

Tốt nhất bạn nên đưa ra ý kiến của mình ngay trong phần Intro và phần Conclusion.

Mặc dù bạn có thể viết một phần Intro bao quát và đưa ra ý kiến cụ thể ở phần Conclusion, nhưng việc này có thể khiến bài viết của bạn thiếu chính kiến hơn trong mắt giám khảo. Hơn nữa, bạn có thể hết thời gian trước khi kjp viết đến phần kết luận. Vì vậy, để tránh mất điểm, hãy nêu bật quan điểm của bạn (agree/ disagree) ngay từ phần mở bài nhé.

Bạn nên chia bài viết thành 4 đoạn văn: Intro, 2 body paragraph và Conclusion. Trong đó:

 • Opinion được ra ngay phần Intro và nhắc lại ở phần Conclusion
 • Mỗi body paragraph thảo luận một ý chính (main idea)

Sau đây là 2 mẫu phương án bài viết tương ứng với 2 quan điểm mà bạn có thể chọn:

MẪU 1: AGREE

 • Paragraph 1 (Intro): Paraphrase cả 2 câu hỏi và đưa ra ý kiến ĐỒNG Ý
 • Paragraph 2 (Body 1): Giải thích và đưa ra các lý do tại sao chính phủ chi tiền vào phương tiện công cộng.
 • Paragraph 3 (Body 2): Giải thích và đưa ra các lý do tại sao bạn nghĩ đây là một sự phát triển tích cực.
 • Paragraph 4 (Conclusion): Một lần nữa nhắc lại Opinion và bạn và tóm tắt ý chính bài viết.

MẪU 2: DISAGREE

 • Paragraph 1 (Intro): Paraphrase cả 2 câu hỏi và đưa ra ý kiến KHÔNG ĐỒNG Ý
 • Paragraph 2 (Body 1): Giải thích và đưa ra các lý do tại sao chính phủ chi tiền vào phương tiện công cộng.
 • Paragraph 3 (Body 2): Giải thích và đưa ra các lý do tại sao bạn nghĩ đây là một điều tiêu cực.
 • Paragraph 4 (Conclusion): Một lần nữa nhắc lại Opinion và bạn và tóm tắt ý chính bài viết.

3. Những điều cần lưu ý khi làm dạng bài Two-Part Question

Đối với dạng bài Two-Part Question, làm thế nào để bạn có thể đảm bảo mình đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề bài? Hãy thử sức với đề mẫu sau.

It is predicted that robots are going to become increasingly important in our lives.

How could robots be used in the future?

Will this development be a positive or a negative development?

Trước khi bắt đầu viết, hãy dành ít thời gian để đọc kĩ 2 câu hỏi và xác định điều mà đề bài yêu cầu:

 1. Robot sẽ được sử dụng như thế nào trong tương lai?
 2. Điều này là tốt hay xấu?

Bạn nên trả lời câu hỏi 1 trong body paragraph 1 và trả lời câu hỏi 2 trong body paragraph 2.

LÊN Ý TƯỞNG CHO BÀI VIẾT:

Ví dụ về phần xây dựng ý tưởng cho bài này:

How robots could be used in the future:

 • To replace humans in dangerous jobs (army, firefighting, space exploration)
 • In medicine (remote surgery, carers in aged care/hospitals)

The increasing use of robots is a positive development:

 • People won’t have to risk their lives
 • Pressure will be lessened on medical staff and healthcare systems

Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng topic này có cả 2 khía cạnh tốt và xấu, nhưng sự phân tích chặt chẽ 2 mặt của một vấn đề sẽ không giúp ích gì cho điểm Task Response của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên chọn 1 phía mà bạn ủng hộ và bám vào luận điểm này trong suốt bài viết.

CẤU TRÚC VIẾT BÀI:

 • Paragraph 1 (Intro): Paraphrase câu hỏi.

This essay will discuss question 1 + question 2 (đưa ra ý kiến của bạn)

 • Paragraph 2 (Body 1):
  • Opening sentence ( câu mở đoạn)
  • Reason/s ( đưa ra một số lý do)
  • Example/Evidence (dẫn chứng ví dụ)
  • Closing ( Kết đoạn)
 • Paragraph 3 (Body 2):
  • Opening sentence ( câu mở đoạn)
  • Reason/s ( đưa ra một số lý do)
  • Example/Evidence (dẫn chứng ví dụ)
  • Closing ( Kết đoạn)
 • Conclusion:
  • Broad statement ( Tóm tắt ngắn gọn bài viết)
  • This essay discussed…
  • Closing thought ( Nhắc lại ý kiến của bạn)

BÀI MẪU DẠNG TWO PART QUESTION

In the last 100 years, technology has advanced at an unprecedented rate. Although robots are already a part of our lives, experts predict that they will become even more prevalent in the coming years. This essay will outline some possible uses of robots in the future and explain why this development will be a positive one for humanity.

It is highly likely that robots are going to play a more major role in many fields but two important ones are dangerous jobs and healthcare. Whereas currently, it is humans that are sent to war or to fight fires or explore space, in the future, these tasks could be performed by robots. In addition to such roles, robots could also become more commonplace in hospitals and aged care facilities. Not only could they be used to perform surgery in remote locations, but, as artificial intelligence advances, they may also be able to interact with and support patients when nurses or carers are in limited supply. Indeed, such developments are already underway.

Clearly, these advancements in robotics and AI will have a positive impact on society. By outsourcing hazardous tasks, human workers will be less prone to injury or death. If robots are able to extinguish fires or disarm bombs efficiently, society too will be safer. In the health sector, even though some may worry that robots lack the empathy and understanding of a human worker, the fact is that demand for healthcare workers exceeds supply in many places, which means there is a dire need for extra help. This demand could well be met by robots with artificial intelligence in the decades to come.

In conclusion, the potential of robotics is unimaginable. This essay discussed just a few areas in which this technology could benefit us. While some caution is needed, ultimately, robots may enhance our lives beyond expectations.

(308 words)