Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

[Book] Advanced Reading with The Economist (Pdf + CD)

Advanced Reading with The Economist

Advanced Reading with The Economist gồm những bài đọc trong tạp chí The Economist. Tài liệu gồm 14 chương, mỗi chương gồm có một passage và những từ vựng chuyên ngành đã được in đậm. Tài liệu cũng giúp luyện tập các kĩ năng quan trọng trong Reading như scanning, skimming, previewing, understanding inference. etc

Advanced Reading with The Economist còn có file nghe bài đọc đính kèm.

Phương pháp tốt nhất để học kỹ năng đọc là đọc mỗi ngày và thường xuyên. Bạn nên xác định sở thích của mình và đọc về những thứ xung quanh nó. Vỡi những ai đam mê về Economist đây chắc chắn là tài liệu không nên bỏ qua.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

Pdf PDF + CD: [Book]