25 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh trọng tâm tập 1, 2 pdf

25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Trọng Tâm – (Tập 1, tập 2)

Author: Trang Anh

Các chuyên đề ngữ pháp trọng tâm được trình bày đơn giản, dễ hiểu cùng với hệ thống bài tập và từ vựng phong phú. Có tất cả 25 chuyên đề trong 2 tập sách, là tài liệu hữu ích cho học sinh, sinh viên, người đi làm, luyện thi cho các kỳ thi quốc gia, ôn luyện các chứng chỉ quốc tế và là tài liệu tham khảo cho giáo viên.

Sách phù hợp cho học sinh bậc trung học từ lớp 6 đến lớp 12 để củng cố kiếng thức trên lớp và làm tài liệu ôn thi học sinh giỏi, ôn thi vào lớp 10, ôn thi chuyên và luyện thi quốc gia. Ngoài ra, sách còn phù hợp cho sinh viên, người đi làm để luyện thi các chứng chỉ quốc tế và làm tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp, đồng môn.

Các kiến thức trong bộ sách được sắp xếp theo các chuyên đề với nội dung được hệ thống và diển giải theo cách đơn giản, dể hiểu và dể nhớ nhất. Hơn thế nữa trong bộ sách này có rất nhiều bài tập thực hành, nhằm giúp người học ghi nhớ, củng cố và khắc sâu kiến thức. Với mong muốn tạo ra một bộ sách tự học ngữ pháp hữu hiệu nên các bài tập trong sách đều được giải chi tiết. Sau mỗi 5 chuyên để là bài tập, nhằm giúp hệ thống kiến thức và liên kết kiến thức lại với nhau, bước đầu giúp làm quen với dạng bài tập tổng hợp trong các đề thi.

Nội dung 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh đầy đủ thông tin cách làm và ví dụ đi kèm.

Chuyên đề 1 – Ngữ âm

Chuyên đề 2 – Trọng âm

Chuyên đề 3 – Verb tenses

Chuyên đề 4 – Sự phối hợp thì

Chuyên đề 5 – Sự hòa hợp giữa chủ ngữ & động từ

Chuyên đề 6 – Động từ khuyết thiếu

Chuyên đề 7 – Cụm động từ

Chuyên đề 8 – Thức giả định

Chuyên đề 9 – Danh động từ

Chuyên đề 10 – Câu hỏi đuôi

Chuyên đề 11 – So sánh

Chuyên đề 12 – Trật tự của tính từ

Chuyên đề 13 – Mạo từ

Chuyên đề 14 – Cấu tạo từ

Chuyên đề 15 – Từ chỉ số lượng

Chuyên đề 16 – Giới từ

Chuyên đề 17 – Liên từ

Chuyên đề 18 – Câu bị động

Chuyên đề 19 – Câu điều kiện

Chuyên đề 20 – Câu trực tiếp, gián tiếp

Chuyên đề 21 – Đảo ngữ

Chuyên đề 22 – Mệnh đề quan hệ

Chuyên đề 23 – Thành ngữ

Chuyên đề 24 – Cụm từ cố định

Chuyên đề 25 – Cấu trúc thông dụng

Download: PDF