Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

20 câu nói tiếng Anh thông dụng trong ngành Nail

20 câu “ngành nail” thiết yếu nhất định phải biết.

💅 Khi khách dzô, mình chào:

“Hello, how may I help you?”

💅 Muốn kêu khách chọn 1 trong 2, mình nói:
“Would you like … or …?”
VD:
. Bạn muốn làm móng tay hay móng chân?
(Would you like A MANICURE or A PEDICURE?)
. Bạn muốn màu đỏ hay màu hồng?
(Would you like RED or PINK?)
. Bạn uống nước trái cây hay nước ngọt?
(Would you like JUICE or SOFT DRINK?

💅 Muốn mời khách làm thêm gì đó, mình nói:
“Would you like…?”
VD:
– bạn có muốn mát-xa không?
(Would you like A MASSAGE?)
– bạn có muốn dùng nước không?
(Would you like SOME DRINKS?)
– bạn có muốn làm móng chân luôn không?
(Would you like A PEDICURE?)

💅 Muốn hỏi cụ thể khách muốn gì, mình hỏi:
What [điền vô] would you like?
VD:
– bạn thích màu gì? (What COLOR would you like?)
– bạn thích hình gì? (What SHAPE would you like?)
– bạn thích uống gì? (What DRINK would you like?)

💅 Muốn yêu cầu khách làm gì đó, mình nói
Would you [điền vô], please?
VD:
– vui lòng chờ ở đây. (Would you SIT HERE, please?)
– vui lòng chọn màu. (Would you PICK A COLOR, please?)
– vui lòng xem mẫu. (Would you LOOK AT PATTERNs, please?)
– vui lòng theo tôi đến chỗ làm móng chân.
(Would you FOLLOW ME TO THE PEDICURE CHAIR, please?)

💅 Muốn hỏi cảm nhận của khách, bạn nói:
– Đẹp không? – Is it nice?
– Bạn thích không? – Do you like it?
– Bạn thấy thế nào? – What do you think?
– Có vấn đề gì không? – Is there any problem?

💅 Một số phản hồi của khách có thể có:
– Nóng quá! – It’s hot!
– Đau quá! – It hurts!